Cập nhật KB4593226

Danh mục: Windows 10 1607

Thay đổi trong bản cập nhật KB4593226

Ngày phát hành: 08.12.2020

KB4593226 được thiết kế cho Windows 10 1607

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Windows Server 2016, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4593226 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: