Cập nhật KB4594440

Danh mục: Windows 10 2004

Thay đổi trong bản cập nhật KB4594440

Ngày phát hành: 19.11.2020

KB4594440 được thiết kế cho Windows 10 2004

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Windows 10 ARM64, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4594440 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: