Cập nhật KB4598229

Danh mục: Windows 10 1909

Thay đổi trong bản cập nhật KB4598229

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4598229 được thiết kế cho Windows 10 1909

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Windows 10 ARM64, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4598229 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: