Cập nhật KB4598231

Danh mục: Initial

Thay đổi trong bản cập nhật KB4598231

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4598231 được thiết kế cho Windows 10 initial

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4598231 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: