Cập nhật KB4598243

Danh mục: Windows 10 1607

Thay đổi trong bản cập nhật KB4598243

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4598243 được thiết kế cho Windows 10 1607

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Windows Server 2016, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4598243 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: