Cập nhật KB4599208

Danh mục: Windows 10 1703

Thay đổi trong bản cập nhật KB4599208

Ngày phát hành: 12.01.2021

KB4599208 được thiết kế cho Windows 10 1703

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4599208 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: