Cập nhật KB4462922

Danh mục: Initial

Thay đổi trong bản cập nhật KB4462922

Ngày phát hành: 09.10.2018

KB4462922 được thiết kế cho Windows 10 initial

Bản cập nhật khả dụng cho:
Windows 10 x64, Windows 10 x86, Để cài đặt bản cập nhật một cách đơn giản, bạn cần chạy tệp đã tải xuống và thực hiện cài đặt trên lời nhắc.

Tải xuống KB4462922 bạn có thể theo các liên kết dưới đây: